>> outsourcing

 

Pre narastajúci záujem právnických a fyzických osôb o:

 

- úpora priestorov vlastných alebo prenajatých

- znižovanie nákladov pre personálne a materiálne zabezpečenie registratúrnych stredísk - podnikový archív

- ochranu vytvorených dokumentov pred prístupom nežiadúcich osôb a zníženia rizika ich straty alebo náhodného zničenia

 

 

viedlo nás k tomu, že sme zaviedli do našej ponuky aj externú dlhodobú správu registratúrnych záznamov pre iných pôvodcov (právnické a fyzické osoby).

 

 

       Z našej strany outsourcing predtsavuje pre Vás:

Profesionálnu uschovu a správu Vašich registratúrnych záznamov v našich priestoroch, s garanciou bezpečnosti a dostupnosti vyžiadaných informácii - dokladov, pri zabezpečení osobitného spôsobu ochrany, týkajúceho sa ochrany osobných údajov a finančných vzťahov.

 

 

" Vaše starosti do našich políc"